certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

město Jeseník
Ing. Jana Gvizdová
584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 28.4.2017 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Sportovní hala Jeseník - demolice
ID na profilu zadavatele: 00000014
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 641342
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
CPV: 45110000-1
Předpokládaná hodnota: 8 200 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 4.8.2016 v 10:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 8.9.2016 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 16.1.2017
Datum ukončení plnění smlouvy: 28.4.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to demolice dvou stavebních objektů: SO D1 Demolice stávající sportovní haly a SO D2 Demolice bytu správce. V těchto stavebních objektech se nacházejí materiály obsahující azbest. Součástí předmětu plnění jsou i úpravy terénu pro realizaci nové stavby sportovní haly.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to demolice dvou stavebních objektů: SO D1 Demolice stávající sportovní haly a SO D2 Demolice bytu správce. V těchto stavebních objektech se nacházejí materiály obsahující azbest. Součástí předmětu plnění jsou i úpravy terénu pro realizaci nové stavby sportovní haly.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
03 PP_Demolice_hala_Jeseník.pdf Zadávací dokumentace 675.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 01 Krycí list Demolice hala Jeseník.docx Zadávací dokumentace 21.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 01.1 Doklady dle § 68 demolice hala Jeseník.doc Zadávací dokumentace 38 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02 ČP § 53 odst.1c-e),část.f),g),i)-l) demolice hala Jeseník.doc Zadávací dokumentace 43.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.1 ČP k § 54 písm.d) demolice hala Jeseník.doc Zadávací dokumentace 37 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.2 ČP § 50 odst. 1 písm. c) demolice hala Jeseník.doc Zadávací dokumentace 34 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.3 ČP o složení tech.týmu demolice hala Jeseník.doc Zadávací dokumentace 43.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 02.4 Seznam dokladů § 56_Demolice Hala Jeseník.xls Zadávací dokumentace 51.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 03 Prohl.o ceně demolice hala Jeseník.doc Zadávací dokumentace 34.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 04 Prohl.o sezn.se ZD demolice hala Jeseník.doc Zadávací dokumentace 34.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 05 Seznam subdodavatelů_Demolice hala Jeseník.xls Zadávací dokumentace 33.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 06 ČP o pravdivosti demolice hala Jeseník.doc Zadávací dokumentace 34 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha 07 Návrh SOD.doc Zadávací dokumentace 250 kB od data uveřejnění
bez omezení
Soupis stavebních prací.zip Zadávací dokumentace 77.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Odůvodnění veřejné zakázky.pdf Odůvodnění veřejné zakázky 290.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
DI_01 demolice hala Jeseník.pdf Dodatečné informace 397.1 kB od 24.8.2016 v 13:00:00
bez omezení
Sportovní hala Jeseník - demolice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.2 MB od 19.1.2017 v 10:30:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 289.8 kB od 31.1.2017 v 9:00:00
bez omezení
Sportovní hala Jeseník - demolice - dodatek č. 1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 67.7 kB od 18.5.2017 v 7:30:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 105.5 kB od 20.10.2017 v 12:00:00
bez omezení
Sportovní hala Jeseník - demolice - dodatek č_2.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 918.7 kB od 15.3.2018 v 13:00:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena_úprava.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 345.4 kB od 16.4.2018 v 13:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
25904612 MROZEK a.s.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
03361985 ANTISTAV s.r.o.
47675175 AWT Rekultivace a.s.
25904612 MROZEK a.s.
25917838 "Společnost Jeseník" TREPART s.r.o., Technické služby Jeseník a.s.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK