certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

město Jeseník
Monika Blandová

monika.blandova@mujes.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 27.10.2017 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Provozování služby SENIOR TAXI
ID na profilu zadavatele: 00000017
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 98000000-3
Předpokládaná hodnota: 553 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 29.9.2016 v 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 12.10.2016 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 5.12.2016
Datum ukončení plnění smlouvy: 27.10.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Provozování služby SENIOR TAXI. Služba bude poskytována seniorům s trvalým pobytem na území města Jeseník starším 75 let k dopravě na určená stanoviště: úřady (radnice, Tovární ul., Karla Čapka), nemocnice, poliklinika, pošta, hřbitov Jeseník – Bukovice, hřbitov Jeseník - Husova, vlakové a autobusové nádraží, Centrum sociálních služeb, Klub seniorů.

Předmět zakázky

×

Provozování služby SENIOR TAXI. Služba bude poskytována seniorům s trvalým pobytem na území města Jeseník starším 75 let k dopravě na určená stanoviště: úřady (radnice, Tovární ul., Karla Čapka), nemocnice, poliklinika, pošta, hřbitov Jeseník – Bukovice, hřbitov Jeseník - Husova, vlakové a autobusové nádraží, Centrum sociálních služeb, Klub seniorů.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva v rozsahu ZD_SENIOR TAXI.pdf Zadávací dokumentace 843.7 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1 - krycí list nabídky.doc Zadávací dokumentace 43.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.doc Zadávací dokumentace 38.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 - návrh smlouvy.doc Zadávací dokumentace 64.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 739.2 kB od 27.10.2016 v 14:30:00
bez omezení
Senior Taxi.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.5 MB od 15.12.2016 v 12:00:00
bez omezení
Dohoda o ukončení smlouvy_MJ_SML_0500_2016_1_Senior taxi.pdf Dokument – jiný 235.8 kB od 7.11.2017 v 13:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
646 10 063 Technické služby Jeseník a.s.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
646 10 063 Technické služby Jeseník a.s.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK