certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

město Jeseník
Ing. Jana Gvizdová
584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zrušena

Zadavatel dne 4.11.2016 zrušil zakázku.

Informace o veřejné zakázce

Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Jeseník
ID na profilu zadavatele: 00000018
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2016-003328
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 66515200-5, 66516000-0
Předpokládaná hodnota: 4 690 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 30.9.2016 v 13:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 17.10.2016 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zrušení zakázky: 4.11.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Jeseník a jím zřízených příspěvkových organizací.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Jeseník a jím zřízených příspěvkových organizací.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.pdf Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním... 371 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace.pdf Zadávací dokumentace 1015.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1 Technické podmínky.docx Zadávací dokumentace 16.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1a Živelní pojištění.xlsx Zadávací dokumentace 15.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1b Pojištění pro případ odcizení, doplňkové pojištění posel.xlsx Zadávací dokumentace 13.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1c Pojištění pro případ vandalismu, skel, exponátů.xlsx Zadávací dokumentace 13.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1d Pojištění elektronických zařízení.xlsx Zadávací dokumentace 12.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 Pojištění odpovědnosti za škodu.xlsx Zadávací dokumentace 13.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 Obchodní podmínky.doc Zadávací dokumentace 77.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 Seznam příspěvkových organizací.xlsx Zadávací dokumentace 12 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 Krycí list.doc Zadávací dokumentace 75.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 6 Škodní průběh.xlsx Zadávací dokumentace 10 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o splnění kvalif. předpokladů.doc Zadávací dokumentace 70.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 8 Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 ZVZ.doc Zadávací dokumentace 63.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 01.pdf Dodatečné informace 323.8 kB od 4.10.2016 v 18:00:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - Česká pojišťovna a.s..pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 243.7 kB od 7.11.2016 v 15:45:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - DIRECT pojišťovna, a.s..pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 262.3 kB od 7.11.2016 v 15:45:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - Kooperativa pojišťovna, a.s..pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 244.5 kB od 7.11.2016 v 15:45:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - Allianz pojišťovna, a.s..pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 243.6 kB od 7.11.2016 v 15:45:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 322.8 kB od 9.11.2016 v 12:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
45272956 Česká pojišťovna a.s.
25073958 DIRECT pojišťovna, a.s.
47116617 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
47115971 Allianz pojišťovna, a.s.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK