certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

město Jeseník
Ing. Jana Gvizdová
584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 23.12.2016 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Zpracování lesních hospodářských osnov pro správní obvod Jeseník
ID na profilu zadavatele: 00000020
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 77200000-2
Předpokládaná hodnota: 568 860 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 16.11.2016 v 13:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 28.11.2016 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 23.12.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov v souladu se zákonem č. 2891995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále prováděcí vyhláškou č. 841996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov v souladu se zákonem č. 2891995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále prováděcí vyhláškou č. 841996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídek v rozsahu ZD.pdf Zadávací dokumentace 571 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1 krycí list nabídky.doc Zadávací dokumentace 92 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 čestné prohlášení o splnění zákl. kvalif. předpokladů.doc Zadávací dokumentace 82 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti.doc Zadávací dokumentace 73.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 návrh smlouvy o dílo.doc Zadávací dokumentace 73.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 seznam subdodavatelů.doc Zadávací dokumentace 79 kB od data uveřejnění
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - Ing. Vítězslav Křivka.pdf Rozhodnutí o vyloučení účastníka 1.5 MB od 19.12.2016 v 8:15:00
bez omezení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 777.5 kB od 19.12.2016 v 8:15:00
bez omezení
Zpracování lesních hospodářských osnov.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 318.4 kB od 28.12.2016 v 8:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
29295033 SILVA PROJEKT s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
29295033 SILVA PROJEKT s.r.o.
25351079 Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s.
24170852 ING-FOREST s.r.o.
88562778 Ing. Vítězslav Křivka
25300806 LHProjekt a.s.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK