certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: město Jeseník
Adresa: Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
IČ / IČO: 00302724
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

město Jeseník
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

město Jeseník
Ing. Jana Gvizdová
584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 25.1.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Jeseník
ID na profilu zadavatele: 00000021
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2017-002633
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 66510000-8, 66515200-5, 66516000-0
Předpokládaná hodnota: 4 690 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 28.11.2016 v 17:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 14.12.2016 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 25.1.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Jeseník a jím zřízených příspěvkových organizací.

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Jeseník a jím zřízených příspěvkových organizací.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídek.pdf Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním... 691.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace.pdf Zadávací dokumentace 1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1 Technické podmínky.docx Zadávací dokumentace 16.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1a Živelní pojištění.xlsx Zadávací dokumentace 15.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1b Pojištění pro případ odcizení, doplňkové pojištění posel.xlsx Zadávací dokumentace 13.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1c Pojištění pro případ vandalismu, skel, exponátů.xlsx Zadávací dokumentace 13.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1d Pojištění elektronických zařízení.xlsx Zadávací dokumentace 12.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2 Pojištění odpovědnosti za škodu.xlsx Zadávací dokumentace 13.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 Obchodní podmínky.doc Zadávací dokumentace 80 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 Seznam příspěvkových organizací.xlsx Zadávací dokumentace 12 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 5 Škodní průběh.xlsx Zadávací dokumentace 10.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 6 Krycí list.doc Zadávací dokumentace 71.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 325 kB od 7.12.2016 v 16:00:00
bez omezení
Oznámení o výběru.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 374.2 kB od 9.1.2017 v 18:15:00
bez omezení
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Jeseník.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4.8 MB od 26.1.2017 v 11:45:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 345.3 kB od 30.1.2017 v 15:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
47116617 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25073958 DIRECT pojišťovna, a.s.
45272956 Česká pojišťovna a.s.
47116617 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK