certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Francova Lhota
Adresa: Francova Lhota 325
756 14 Francova Lhota
IČ / IČO: 00303755
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303755
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Francova Lhota
Ing. Kateřina Trochtová, starostka
571458237
starostafl@volny.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 20.10.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Multifunkční nakladač
ID na profilu zadavatele: 2018204
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 24.4.2019 v 9:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 26.4.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 20.10.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu za podmínek dále ve smlouvě stanovených níže uvedené zboží ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést k němu vlastnické právo na kupujícího.

Předmět zakázky

×

předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu za podmínek dále ve smlouvě stanovených níže uvedené zboží ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést k němu vlastnické právo na kupujícího.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Kupní smlouva-Roman Guichen.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 6.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Skutecne_uhrazena_cena -ID_2018204.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 299.1 kB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
65027001 Roman Guichen

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka