certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Francova Lhota
Adresa: Francova Lhota 325
756 14 Francova Lhota
IČ / IČO: 00303755
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303755
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Francova Lhota
Ing. Kateřina Trochtová, starostka
571458237
starostafl@volny.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 23.9.2019 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: SVOZ, RECYKLACE A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ČLENSKÝCH OBCÍCH HORNOLIDEČSKA
ID na profilu zadavatele: 2019031
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2019-022280
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
CPV: 90512000-9 - odvoz odpadu, 90511000-2 - sběr odpadu, 90513100-7 - likvidace odpadu z domácností, 90513200-8 - likvidace tuhého městského odpadu
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 4.7.2019 v 15:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 23.9.2019

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí. Účelem veřejné zakázky je zajištění plnění povinností obcí a vyplývajících ze zákona č. 1852001 Sb., o odpadech, a dále cílů a ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí. Účelem veřejné zakázky je zajištění plnění povinností obcí a vyplývajících ze zákona č. 1852001 Sb., o odpadech, a dále cílů a povinností plynoucích z nařízení vlády č. 3522014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 (dále jen „POH“), z aktuálního Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje (dále jen „POH ZK“) vybraným dodavatelem. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž zajišťování uvedených činností pro původce, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, kteří na základě uzavřené smlouvy využívají ve smyslu § 17 odst. 4 zákona o odpadech systém nakládání s odpady obce dle aktuálních pravidel obce (dále jen „Zařazení původci“).

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva včetně přílohy_FrancovaLhota.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 778.6 kB od 2.10.2019 v 10:15:00
bez omezení
Skutecne_uhrazena_cena -ID_2019031-2020.pdf Skutečně uhrazená cena z veřejné zakázky 513.1 kB od 23.3.2021 v 13:30:00
bez omezení
Skutecne_uhrazena_cena -ID_2019031-2021.pdf Cena uhrazená za plnění veřejné zakázky v... 503.4 kB od 11.3.2022 v 9:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
26782596 Technické služby Vsetín, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka