certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Francova Lhota
Adresa: Francova Lhota 325
756 14 Francova Lhota
IČ / IČO: 00303755
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303755
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Francova Lhota
Ing. Kateřina Trochtová, starostka
571458237
starostafl@volny.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 15.3.2021 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Adaptace nebytových prostor na 11 sociálních bytů
ID na profilu zadavatele: 00000011
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45000000-7 stavební práce, 45211340-4 výstavba bytových domů
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 28.7.2020 v 9:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 14.8.2020 v 11:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 7.9.2020
Datum ukončení plnění smlouvy: 15.3.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve změně užívání objektu občanské vybavenosti, kde rekonstrukcí vznikne 11 bytových jednotek. Jedná se o změnu dokončené stavby. V současnosti se v dotčeném 1. NP nacházejí služby především pro občany obce Francova Lhota (zdravotní středisko, pošta, holičství, atd.) a dále se zde nachází nebytový prostor, ve kterém je navržen jeden sociální byt. V dotčeném 2. NP se nacházejí pouze ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve změně užívání objektu občanské vybavenosti, kde rekonstrukcí vznikne 11 bytových jednotek. Jedná se o změnu dokončené stavby. V současnosti se v dotčeném 1. NP nacházejí služby především pro občany obce Francova Lhota (zdravotní středisko, pošta, holičství, atd.) a dále se zde nachází nebytový prostor, ve kterém je navržen jeden sociální byt. V dotčeném 2. NP se nacházejí pouze nebytové prostory, ve kterých je navrženo provést šest sociálních bytů. Dále se v objektu nachází nevyužité podkroví, ve kterém jsou navrženy čtyři sociální byty.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
podklady - zadávací řízení.zip Zadávací dokumentace 11.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
vysvětlení č.1.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 746.2 kB od 5.8.2020 v 12:15:00
bez omezení
Vypis zamecnickych konstrukci (1).pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 15.7 kB od 5.8.2020 v 12:15:00
bez omezení
Vypis truhlarskych konstrukci.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 50.3 kB od 5.8.2020 v 12:15:00
bez omezení
PBR 11 soc.bytu_Francova Lhota (07-2018, Pindak).pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 432.4 kB od 5.8.2020 v 12:15:00
bez omezení
Rozhodnutí zadavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 1002.7 kB od 21.8.2020 v 8:45:00
bez omezení
Smlouva o dílo-TM Stav.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 16.6 MB od 11.9.2020 v 9:00:00
bez omezení
zpráva dle § 217 ZZVZ.pdf Písemná zpráva 351 kB od 11.9.2020 v 9:15:00
bez omezení
zpráva dle § 217 ZZVZ.pdf Písemná zpráva 351.1 kB od 11.9.2020 v 15:15:00
bez omezení
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2020_00000011.pdf Skutečně uhrazená cena z veřejné zakázky 428.5 kB od 3.2.2021 v 9:15:00
bez omezení
SoD_TMstav-dodatek.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.5 MB od 22.4.2021 v 13:30:00
bez omezení
Skutecne_uhrazena_cena -ID_00000011_final.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 504.3 kB od 22.4.2021 v 13:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
48399477 TM Stav, spol. s r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25301144 Navláčil stavební firma s.r.o.
48399477 TM Stav, spol. s r.o.
02189330 BLS dopravní stavby s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka