certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Francova Lhota
Adresa: Francova Lhota 325
756 14 Francova Lhota
IČ / IČO: 00303755
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303755
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Francova Lhota
Ing. Kateřina Trochtová, starostka
571458237
starostafl@volny.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Obec Francova Lhota
Jan Trochta
+420731608242
mistostarosta@francovalhota.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 25.5.2022 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava účelové komunikace UK12 v obci Francova Lhota
ID na profilu zadavatele: 202203
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 2022-03
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 27.6.2022 v 12:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 5.5.2022 v 15:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 25.5.2022

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě konstrukčních vrstev a povrchu účelové komunikace v katastru obce Francova Lhota o délce 400 m.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě konstrukčních vrstev a povrchu účelové komunikace v katastru obce Francova Lhota o délce 400 m.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Francova Lhota.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.6 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
26177005 COLAS CZ, a.s.
43005560 PORR a.s.
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
48399477 TM Stav s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka