certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Halenkov
Adresa: Halenkov 655
756 03 Halenkov
IČ / IČO: 00303763
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303763
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Halenkov

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 9.8.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Modernizace odborných učeben ZŠ Halenkov ve vazbě na klíčové kompetence budování bezbariérovosti
ID na profilu zadavatele: 2017058
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Integrovaný regionální operační program

CPV: 39162100-6 - Vybavení pro výuku, 39160000-1 - Školní nábytek, 30195200-4 - Elektronické tabule a příslušenství, 441126000-4 Zvuková izolace, 32340000-8 Mikrofony a reproduktory, 32342410-9 Zvukařské vybavení
Předpokládaná hodnota: 882300,00
Datum zahájení / uveřejnění: 12.7.2017 v 15:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 25.7.2017 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 9.8.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení odborných učeben Základní školy Halenkov, navazující na stavbu „ZŠ Halenkov – využití volných prostor ve 3. NP“.Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části:Část A - Dodávka vnitřního vybavení;Část B - Akustické podhledy;Část C - Ozvučení.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení odborných učeben Základní školy Halenkov, navazující na stavbu „ZŠ Halenkov – využití volných prostor ve 3. NP“.Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části:Část A - Dodávka vnitřního vybavení;Část B - Akustické podhledy;Část C - Ozvučení.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky_část A.pdf Výzva k podání nabídek 441.7 kB od data uveřejnění
bez omezení
Výzva k podání nabídky_část B.pdf Výzva k podání nabídek 432.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Výzva k podání nabídky_část C.pdf Výzva k podání nabídek 435.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace.zip Zadávací dokumentace 5.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zápis z prohlídky místa plnění.pdf Informace o umožnění prohlídky místa plnění... 150.4 kB od 18.7.2017 v 13:15:00
bez omezení
Rozhodnutí o zrušení_část B_Akustické podhledy.pdf Rozhodnutí o zrušení 179.9 kB od 2.8.2017 v 10:00:00
bez omezení
Rozhodnutí o zrušení_část C_Ozvučení.pdf Rozhodnutí o zrušení 178.7 kB od 2.8.2017 v 10:00:00
bez omezení
Rozhodnutí o výběru_část A_Vybavení.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 802.7 kB od 2.8.2017 v 10:00:00
bez omezení
Kupní smlouva včetně přílohy_část A.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.3 MB od 9.8.2017 v 16:00:00
bez omezení
SKM_C22719041806330.pdf Cena uhrazená za plnění veřejné zakázky v... 50.3 kB od 23.4.2019 v 16:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
28607376 Moderní škola s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka