certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Leskovec
Adresa: Leskovec 67
756 11 Leskovec
IČ / IČO: 00303984
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303984
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Leskovec
Ing. Jana Šťastná, starostka
571446330
obec@leskovec.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 1.12.2015 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Náves v obci Leskovec
ID na profilu zadavatele: 02015056
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: 4 300 236 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 19.5.2015 v 14:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 29.5.2015 v 8:30
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 23.6.2015
Datum ukončení plnění smlouvy: 1.12.2015

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je řešení revitalizace středu obce Leskovec ve vazbě na vytvoření nové funkční sociální infrastruktury, zvýšení atraktivity veřejného prostranství, zpevnění ploch a úpravy komunikací s důrazem na zvýšení bezpečnosti pohybu v dotčené oblasti. V rámci projektu dojde k revitalizaci trojúhelníkové parcely, na níž vznikne nový a technicky vybavený prostor vhodný pro trávení volného času, dále ke zpevnění a ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je řešení revitalizace středu obce Leskovec ve vazbě na vytvoření nové funkční sociální infrastruktury, zvýšení atraktivity veřejného prostranství, zpevnění ploch a úpravy komunikací s důrazem na zvýšení bezpečnosti pohybu v dotčené oblasti. V rámci projektu dojde k revitalizaci trojúhelníkové parcely, na níž vznikne nový a technicky vybavený prostor vhodný pro trávení volného času, dále ke zpevnění a zatraktivnění ploch u OÚ, úpravy silniční komunikace a vytvoření nových parkovacích míst.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky_podpis.pdf Oznámení / výzva - jiná 8.1 MB od 19.5.2015 v 14:30:00
bez omezení
Výzva k podání nabídky_zmena c. 1 ze dne 19.5.2015_podpis.pdf Oznámení / výzva - jiná 8 MB od 19.5.2015 v 15:00:00
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 350.3 MB od 19.5.2015 v 14:30:00
bez omezení
Dodatecne informace c. 1 ze dne 20.5.2015.zip Dodatečné informace 729.2 kB od 20.5.2015 v 18:15:00
bez omezení
Smlouva o dílo s přílohami.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4.5 MB od 23.6.2015 v 16:00:00
bez omezení
Profil zadavatele konečné plnění Náves.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 504.3 kB od 29.4.2019 v 7:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
48399477 TM Stav spol. s r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka