certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Leskovec
Adresa: Leskovec 67
756 11 Leskovec
IČ / IČO: 00303984
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303984
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Leskovec
Ing. Jana Šťastná, starostka
571446330
obec@leskovec.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 22.2.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Zastřešení posezení u tanečního kola a zpevněná plocha, oprava dřevěného pódia v areálu u fotbalového hřiště Leskovec
ID na profilu zadavatele: 2017004
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: stavební práce - 45000000-7, výkopové a zemní práce - 45112000-5, tesařské práce - 45422000-1, stavební úpravy pro komunikace - 45233100-0, klempířské práce - 45261310-0, elektroinstalační práce - 45310000-3, architektonické, technické a zeměměřičské služby - 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 2 840 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 17.1.2017 v 15:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 31.1.2017 v 14:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 22.2.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování dřevěného zastřešení posezení a zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Dále bude provedena oprava stávajícího pódia u tanečního kola. Stávající dřevěná konstrukce bude zvýšena a bude provedena nová dřevěná podlaha.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování dřevěného zastřešení posezení a zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Dále bude provedena oprava stávajícího pódia u tanečního kola. Stávající dřevěná konstrukce bude zvýšena a bude provedena nová dřevěná podlaha.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 6.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 35.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 1.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 69.9 kB od 25.1.2017 v 16:00:00
bez omezení
Rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 113.5 kB od 14.2.2017 v 11:30:00
bez omezení
Smlouva o dílo vcetne OP.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 20.6 MB od 23.2.2017 v 15:30:00
bez omezení
cast 1_priloha c. 2 k SoD_rozpočet.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 18.5 MB od 23.2.2017 v 15:30:00
bez omezení
cast 2_priloha c. 2 k SoD_rozpočet.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 15.1 MB od 23.2.2017 v 15:30:00
bez omezení
Dodatek c. 1 k SoD vcetne priloh.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.1 MB od 29.11.2017 v 10:00:00
bez omezení
Celkové náklady na stavbu zastřešení.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 33.8 kB od 29.11.2017 v 10:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK