certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Leskovec
Adresa: Leskovec 67
756 11 Leskovec
IČ / IČO: 00303984
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303984
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Leskovec
Ing. Jana Šťastná, starostka
571446330
obec@leskovec.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 26.7.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Nové chodníky a stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec
ID na profilu zadavatele: 2018034
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

SFDI

CPV: stavební práce 45000000-7, stavební úpravy pro komunikace 45233100-0, výkopové a zemní práce 45112000-5, instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316100-6, architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 9 800 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 28.5.2018 v 11:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 20.6.2018 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 26.7.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce provedení nových chodníků a stavební úpravy stávajících včetně sjezdů, opěrné zídky, nové vpusti podél silnice I57 v obci Leskovec. Chodníky pro pěší budou mít kryt ze zámkové dlažby. Před jejím položením dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev upravovaných chodníků včetně jejich obrubníků. Během stavebních úprav dojde k odfrézování krytu silnice I57 v šířce 0,5 m podél ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce provedení nových chodníků a stavební úpravy stávajících včetně sjezdů, opěrné zídky, nové vpusti podél silnice I57 v obci Leskovec. Chodníky pro pěší budou mít kryt ze zámkové dlažby. Před jejím položením dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev upravovaných chodníků včetně jejich obrubníků. Během stavebních úprav dojde k odfrézování krytu silnice I57 v šířce 0,5 m podél stávajícího obrubníku v nezbytně nutné míře potřebné k jeho výměně za obrubník nový. Součástí je i vybudování veřejného osvětlení na průtahu obcí – podél silnice 1. třídy

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 9.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 33.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 8.8 MB od 4.6.2018 v 16:00:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 2.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 102 kB od 11.6.2018 v 16:00:00
bez omezení
Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 104.7 kB od 29.6.2018 v 8:45:00
bez omezení
Smlouva o dílo včetně příloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4.6 MB od 30.7.2018 v 10:30:00
bez omezení
Protokoly.zip Dokument – jiný 481.3 kB od 30.7.2018 v 10:45:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 3.9 MB od 30.7.2018 v 15:30:00
bez omezení
Dodatek č.1 TM Stav.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 844 kB od 6.9.2018 v 13:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK