certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Leskovec
Adresa: Leskovec 67
756 11 Leskovec
IČ / IČO: 00303984
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303984
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Leskovec
Ing. Jana Šťastná, starostka
571446330
obec@leskovec.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 3.9.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava lesní cesty Leskovec
ID na profilu zadavatele: 2018037
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 45000000-7, 45233100-0, 45233000-9, 45112000-5
Předpokládaná hodnota: 566 392 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 30.5.2018 v 14:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 20.6.2018 v 11:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 23.7.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 3.9.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava lesní cesty v obci Leskovec, která spočívá v odvedení srážkových vod mimo cestu. Bude osazeno 7 ks příčných odvodňovacích žlabů a vybudovány 3 propustky. Jedná se o svážnici, sloužící jako přístupová cesta ke komplexu lesních porostů za účelem jejich hospodářského využití. Stávající povrch lesní cesty je tvořený kamenitohliněným podkladem, který je v místech narušen z důvodu stahování ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava lesní cesty v obci Leskovec, která spočívá v odvedení srážkových vod mimo cestu. Bude osazeno 7 ks příčných odvodňovacích žlabů a vybudovány 3 propustky. Jedná se o svážnici, sloužící jako přístupová cesta ke komplexu lesních porostů za účelem jejich hospodářského využití. Stávající povrch lesní cesty je tvořený kamenitohliněným podkladem, který je v místech narušen z důvodu stahování dřeva a celkovým opotřebením a lokálními propadlinami způsobeny povrchovou vodou. Směrové poměry opravované lesní cesty nebudou měněny, výškové poměry se oproti současnému stavu změní jen minimálně.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 5.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 4.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace_c_1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 5.6 MB od 12.6.2018 v 10:00:00
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_ProtoStav.pdf Rozhodnutí o vyloučení účastníka 2.3 MB od 29.6.2018 v 9:15:00
bez omezení
Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 77.9 kB od 29.6.2018 v 9:30:00
bez omezení
Smlouva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 20.5 MB od 25.7.2018 v 8:30:00
bez omezení
Dodatek č. 1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.9 MB od 2.10.2018 v 11:15:00
bez omezení
Skutečně uhrazené náklady Lipka.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 609.9 kB od 2.10.2018 v 11:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
73257958 Martin Urban

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK