certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Leskovec
Adresa: Leskovec 67
756 11 Leskovec
IČ / IČO: 00303984
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303984
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Leskovec
Ing. Jana Šťastná, starostka
571446330
obec@leskovec.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 3.9.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava lesní cesty Leskovec
ID na profilu zadavatele: 2018037
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 2.10.2018 v 11:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 23.7.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 3.9.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava lesní cesty v obci Leskovec, která spočívá v odvedení srážkových vod mimo cestu. Bude osazeno 7 ks příčných odvodňovacích žlabů a vybudovány 3 propustky. Jedná se o svážnici, sloužící jako přístupová cesta ke komplexu lesních porostů za účelem jejich hospodářského využití. Stávající povrch lesní cesty je tvořený kamenitohliněným podkladem, který je v místech narušen z důvodu stahování ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava lesní cesty v obci Leskovec, která spočívá v odvedení srážkových vod mimo cestu. Bude osazeno 7 ks příčných odvodňovacích žlabů a vybudovány 3 propustky. Jedná se o svážnici, sloužící jako přístupová cesta ke komplexu lesních porostů za účelem jejich hospodářského využití. Stávající povrch lesní cesty je tvořený kamenitohliněným podkladem, který je v místech narušen z důvodu stahování dřeva a celkovým opotřebením a lokálními propadlinami způsobeny povrchovou vodou. Směrové poměry opravované lesní cesty nebudou měněny, výškové poměry se oproti současnému stavu změní jen minimálně.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dilo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Rozpočet.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č. 1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.9 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK