certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Leskovec
Adresa: Leskovec 67
756 11 Leskovec
IČ / IČO: 00303984
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303984
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Leskovec
Ing. Jana Šťastná, starostka
571446330
obec@leskovec.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 30.7.2019 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace
ID na profilu zadavatele: 00000002
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 11.6.2019 v 13:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 7.6.2019
Datum ukončení plnění smlouvy: 30.7.2019

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo: Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo: Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Prodloužení vodovodu a dešťová kanalizace.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 17.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č.1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 308 kB od 13.8.2019 v 14:30:00
bez omezení
Rozpočet méněpráce stavby Prodl vod a dešť kan Příl č 1 .pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 265 kB od 13.8.2019 v 14:30:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena prodloužení vodovodu.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 528.9 kB od 7.10.2019 v 9:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
61604062 Karel Pončík

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka