certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Střelná
Adresa: Střelná 38
756 12 Střelná
IČ / IČO: 00304310
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304310
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Střelná
Ing. Petr Kráčmar, starosta
571111113
starosta@strelna.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zrušena

Zadavatel dne 26.7.2021 zrušil zakázku.

Informace o veřejné zakázce

Název: Protipovodňový varovný a informační systém obce Střelná - VIS
ID na profilu zadavatele: 2021061
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Operační program životní prostředí. Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012399.

CPV: elektronické informační služby - 64216200-5, přístroje pro radiotelefonní vysílání s přijímacím zařízením - 32230000-4, informační systémy zaměřené na životního prostředí - 90714100-6, zvukové a vizuální signalizační přístroje - 31620000-8.
Předpokládaná hodnota: 1 196 910 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 15.7.2021 v 11:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 26.7.2021 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zrušení zakázky: 26.7.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka protipovodňového varovného a informačního systému obce Střelná. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka protipovodňového varovného a informačního systému obce Střelná. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Požadavek bude zajištěn prostřednictvím dílčích vzájemně souvisejících úkonů v rozsahu:• 1ks řídícího pracoviště, s možností ovládání varovného systému a zajištění dat z hladinoměrů, s napojením na lokální výstražný systém v okolí obce Střelná s řídícím PC a zálohováním dat• 26 ks bezdrátových hlásičů • 75 ks tlakových reproduktorů.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídek.pdf Výzva k podání nabídek 505.8 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace.zip Zadávací dokumentace 3.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.pdf Rozhodnutí o zrušení 2.5 MB od 28.7.2021 v 14:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka