certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Valašská Polanka
Adresa: Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka
IČ / IČO: 00304361
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304361
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Valašská Polanka
Josef Daněk, starosta
724179047
starosta@valasskapolanka.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 20.4.2016 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Provedení oprav místních komunikací ve Valašské Polance
ID na profilu zadavatele: 00000002
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 45000000-7
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 20.4.2016 v 16:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 20.4.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem je provedení stavebních prací - oprav místních komunikací ve Valašské Polance.

Předmět zakázky

×

Předmětem je provedení stavebních prací - oprav místních komunikací ve Valašské Polance.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo s fy.TM Stav spol. s r.o. na opravu komunikací 2016.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 5.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č.1 ke SOD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.3 MB od 9.6.2016 v 15:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK