certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Valašská Polanka
Adresa: Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka
IČ / IČO: 00304361
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304361
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Valašská Polanka
Josef Daněk, starosta
724179047
starosta@valasskapolanka.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 31.1.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Stavební úpravy pavilonu ZŠ pro provoz MŠ Valašská Polanka
ID na profilu zadavatele: 2016102
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45000000-7, 45422000-1, 45261310-0, 45110000-1
Předpokládaná hodnota: 8 720 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 30.9.2016 v 11:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 17.10.2016 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 25.11.2016
Datum ukončení plnění smlouvy: 31.1.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace 2. etapy projektu (1. etapa byla provedena v roce 2014), v rámci které budou provedena rekonstrukce celého 2 NP a části 1 NP mimoškolního pavilonu ZŠ na provoz mateřské školy. V rámci toho bude provedena. Cílem projektu je rozšíření stávající nedostatečné kapacity spádové MŠ v obci Valašská Polanka (využití i pro 7 obcí) a přesunutí tohoto zařízení z nevyhovujících prostor do nově ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace 2. etapy projektu (1. etapa byla provedena v roce 2014), v rámci které budou provedena rekonstrukce celého 2 NP a části 1 NP mimoškolního pavilonu ZŠ na provoz mateřské školy. V rámci toho bude provedena. Cílem projektu je rozšíření stávající nedostatečné kapacity spádové MŠ v obci Valašská Polanka (využití i pro 7 obcí) a přesunutí tohoto zařízení z nevyhovujících prostor do nově zrekonstruovaných prostorů v objektu ZŠ (větší třídy), které budou navíc bezbariérové. Dojde i ke zkvalitnění technického zázemí předškolního vzdělávání a předpokládají se také ekonomické úspory v nákladech na provoz zařízení.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním... 2.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
ZD vč. příloh.zip Zadávací dokumentace 20.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zápis z prohlídky místa plnění.pdf Dokument – jiný 265.4 kB od 10.10.2016 v 10:45:00
bez omezení
Rozhodnutí o výběru.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 239.6 kB od 4.11.2016 v 15:45:00
bez omezení
Smlouva o dílo včetně příloh.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 24.6 MB od 29.11.2016 v 11:45:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 1 MB od 29.11.2016 v 13:00:00
bez omezení
Dodatek č.1 k SOD vcetne prilohy.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 23.2 MB od 30.1.2018 v 15:30:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cen a pavilon ZŠ_MŠ.pdf Skutečně uhrazená cena z veřejné zakázky 272.7 kB od 12.2.2018 v 8:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
27740498 4P Invest s.r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka