certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Valašská Polanka
Adresa: Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka
IČ / IČO: 00304361
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304361
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Valašská Polanka
Josef Daněk, starosta
724179047
starosta@valasskapolanka.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 30.9.2017 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Stavební úpravy 2.n.p. v objektu č.p. 344 Dům služeb Valašská Polanka spojené se změnou užívání, k.ú. Valašská Polanka
ID na profilu zadavatele: 2017010
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: Stavební práce 45000000-7, Rozvod plynu 65210000-8, Zařízení pro ústřední vytápění 39715210-2, Elektroinstalační práce 45310000-3, Okna, dveře a související položky 44221000-5, Sanitární výrobky 44411000-4
Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 2.3.2017 v 13:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 15.3.2017 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 4.5.2017
Datum ukončení plnění smlouvy: 30.9.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy části půdorysu 2.n.p. Stavební úpravou dochází ke změně užívání, kde ze stávající provozovny kavárny a cukrárny bude vybudována obytná jednotka, z fitcentra kadeřnictví a z kadeřnictví bude vybudována klubovna. Stavební úpravy jsou navrženy v objektu domu služeb, který je z hlediska inženýrských sítí napojen na veřejný vodovodní a kanalizační řad, plynovodní distribuční soustavu, ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy části půdorysu 2.n.p. Stavební úpravou dochází ke změně užívání, kde ze stávající provozovny kavárny a cukrárny bude vybudována obytná jednotka, z fitcentra kadeřnictví a z kadeřnictví bude vybudována klubovna. Stavební úpravy jsou navrženy v objektu domu služeb, který je z hlediska inženýrských sítí napojen na veřejný vodovodní a kanalizační řad, plynovodní distribuční soustavu, rozvody nn a rozvody telekomunikačních vedení. Stavba se nachází v centrální zastavěné části obce.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Vyzva pro prodani nabidky.pdf Oznámení / výzva - jiná 2.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 16.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Protokol z prohlidky mista plneni.pdf Dokument – jiný 287.7 kB od 8.3.2017 v 11:30:00
bez omezení
Oznámení o výběru.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 67.1 kB od 21.4.2017 v 14:45:00
bez omezení
Smlouva o dílo.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 22.8 MB od 4.5.2017 v 11:15:00
bez omezení
DODATEK Č.1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 503 kB od 4.7.2017 v 13:00:00
bez omezení
Harmonogram stavby.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 327.2 kB od 4.7.2017 v 13:00:00
bez omezení
DODATEK Č.2.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 17.7 MB od 4.10.2017 v 11:30:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena obj. 344.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 245.3 kB od 12.2.2018 v 9:45:00
bez omezení
skutečně uhrazená cena_344_oprava.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 244.9 kB od 13.2.2018 v 7:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
27666425 FILMONT s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka