certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Valašská Polanka
Adresa: Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka
IČ / IČO: 00304361
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304361
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Valašská Polanka
Josef Daněk, starosta
724179047
starosta@valasskapolanka.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 22.11.2017 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Autobusové zastávky, chodník pro pěší, úprava sjezdu ze silnice I/57 v obci Valašská Polanka
ID na profilu zadavatele: 2017037
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

SFDI ČR

CPV: stavební práce 45000000-7, stavební úpravy pro komunikace 45233100-0, chodníky a jiné zpevněné povrchy 45233160-8, elektroinstalační práce 45310000-3, přístřešky pro autobusové zastávky 44212321-5, architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 2 942 776 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 28.4.2017 v 13:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 15.5.2017 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 29.5.2017
Datum ukončení plnění smlouvy: 22.11.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování autobusových zastávek a jejich přístřešků, autobusových zálivů pro autobusy, chodníků pro pěší, když ve směru ke Vsetínu bude vybudovaný chodník pro společný provoz chodců a cyklistů, přechodu pro chodce, vč. stezky pro cyklisty. Dále bude vybudováno nové napojení místní komunikace na silnici I57, přeložka sloupou sdělovacího vedení, vybudování dešťové kanalizace, dopravního značení ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování autobusových zastávek a jejich přístřešků, autobusových zálivů pro autobusy, chodníků pro pěší, když ve směru ke Vsetínu bude vybudovaný chodník pro společný provoz chodců a cyklistů, přechodu pro chodce, vč. stezky pro cyklisty. Dále bude vybudováno nové napojení místní komunikace na silnici I57, přeložka sloupou sdělovacího vedení, vybudování dešťové kanalizace, dopravního značení vč. přechodu pro chodce a jeho osvětlení v obci Valašská Polanka.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídek.pdf Oznámení / výzva - jiná 2.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 11.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 2.4 MB od 4.5.2017 v 14:00:00
bez omezení
Oznameni rozhodnuti o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 107.9 kB od 19.5.2017 v 9:15:00
bez omezení
Smlouva o dilo vcetne priloh.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 23.8 MB od 30.5.2017 v 13:15:00
bez omezení
Dodatek č.1 ke SOD-.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 824 kB od 14.11.2017 v 13:45:00
bez omezení
Dodatek č.2 ke SOD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.9 MB od 14.11.2017 v 13:45:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena autob.zastávky.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 243.9 kB od 12.2.2018 v 8:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
60838744 STRABAG a.s.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK