certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Valašská Polanka
Adresa: Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka
IČ / IČO: 00304361
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304361
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Valašská Polanka
Josef Daněk, starosta
724179047
starosta@valasskapolanka.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 15.6.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Valašská Polanka
ID na profilu zadavatele: 2018018
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: stavební práce-45000000-7, elektroinstalační práce-45310000-3, sanitární výrobky-44411000-4
Předpokládaná hodnota: 1 028 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 23.1.2018 v 13:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 5.2.2018 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 19.2.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 15.6.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy objektu fotbalových šaten se sociálním zařízením ve Valašské Polance. Jedná se o zkvalitnění a modernizaci stávajícího sociálního zařízení, dále pak vybudování šatny pro rozhodčí v podkroví objektu.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy objektu fotbalových šaten se sociálním zařízením ve Valašské Polance. Jedná se o zkvalitnění a modernizaci stávajícího sociálního zařízení, dále pak vybudování šatny pro rozhodčí v podkroví objektu.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Vyzva k podani nabidky.pdf Oznámení / výzva - jiná 1.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 3.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
Formular z prohlidky mista plneni.pdf Dokument – jiný 255.8 kB od 30.1.2018 v 10:45:00
bez omezení
Rozhodnuti o vylouceni.pdf Rozhodnutí o vyloučení účastníka 1.2 MB od 16.2.2018 v 9:00:00
bez omezení
Oznameni rozhodnuti o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 81.1 kB od 16.2.2018 v 9:00:00
bez omezení
Smlouva o dilo vcetne priloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 15.1 MB od 21.2.2018 v 9:00:00
bez omezení
Dodatek č. 1 ke SOD s fy.JASY Vsetín, s.r.o..pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.2 MB od 4.6.2018 v 9:15:00
bez omezení
Skutečně uhrezená cena_JASY Vsetín.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 276.6 kB od 16.7.2018 v 12:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25860852 JASY Vsetín s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka