certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Valašská Polanka
Adresa: Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka
IČ / IČO: 00304361
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304361
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Valašská Polanka
Josef Daněk, starosta
724179047
starosta@valasskapolanka.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 19.7.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Opravy komunikací Valašská Polanka 2018
ID na profilu zadavatele: 2018030
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: stavební práce 45000000-7, povrchová úprava silnic 45233220-7
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 10.5.2018 v 13:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 4.5.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 19.7.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou povrchové úpravy zpevněných ploch na místních obslužných komunikacích.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou povrchové úpravy zpevněných ploch na místních obslužných komunikacích.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva včetně příloh.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 12.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.6 MB od 20.7.2018 v 14:45:00
bez omezení
skutečně uhrazená cena.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 268.1 kB od 31.7.2018 v 9:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
48399477 TM Stav, spol. s r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka