certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Valašská Polanka
Adresa: Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka
IČ / IČO: 00304361
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304361
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Valašská Polanka
Josef Daněk, starosta
724179047
starosta@valasskapolanka.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 31.5.2019 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Přeložka vedení VO - Valašská Polanka
ID na profilu zadavatele: 2019002
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 25.2.2019 v 15:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 25.2.2019
Datum ukončení plnění smlouvy: 31.5.2019

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je přemístění stávajícího vedení veřejného osvětlení z břehu potoka, kde dochází k jeho podemílání, na vhodnější stranu komunikace, v rozsahu daném územním souhlasem, současně s modernizací stávajících osvětlovacích těles.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je přemístění stávajícího vedení veřejného osvětlení z břehu potoka, kde dochází k jeho podemílání, na vhodnější stranu komunikace, v rozsahu daném územním souhlasem, současně s modernizací stávajících osvětlovacích těles.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 11.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
SUC_Přeložka VO.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 233.2 kB od 1.7.2019 v 10:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
73256986 Jan Strnadel - EMS

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka