certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Valašská Polanka
Adresa: Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka
IČ / IČO: 00304361
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304361
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Valašská Polanka
Josef Daněk, starosta
724179047
starosta@valasskapolanka.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zrušena

Zadavatel dne 25.3.2014 zrušil zakázku.

Informace o veřejné zakázce

Název: Revitalizace návsi obce Valašská Polanka
ID na profilu zadavatele: 02014012
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45000000-7 stavební práce, 45213315-4 - Výstavba přístřešků pro autobusové zastávky, 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace, 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy, 45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení, 45213315-4 Výstavba přístřešků pro autobusové zastávky, 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby, 77300000-3 Zahradnické služby, 37535280-3 Lavičky, 39221260-7 Odpadkové koše
Předpokládaná hodnota: 6 947 532 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 6.3.2014 v 1:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 24.3.2014 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zrušení zakázky: 25.3.2014

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Projekt řeší revitalizaci středu obce Valašská Polanka ve vazbě na v místě se nacházející občankou vybavenost a síť komunikací. V rámci projektu dojde ke komplexní revitalizaci prostor mezi kulturním domem a hlavní silnicí procházející obcí.

Předmět zakázky

×

Projekt řeší revitalizaci středu obce Valašská Polanka ve vazbě na v místě se nacházející občankou vybavenost a síť komunikací. V rámci projektu dojde ke komplexní revitalizaci prostor mezi kulturním domem a hlavní silnicí procházející obcí.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva 891.5 kB od 6.3.2014 v 1:00:00
bez omezení
Zadávací dokumentace včetně příloh č. 1-4, 6.zip Textová část zadávací dokumentace 2.1 MB od 6.3.2014 v 1:00:00
bez omezení
PD_příloha č. 5_část 1.zip Textová část zadávací dokumentace 1.3 MB od 6.3.2014 v 1:00:00
bez omezení
PD_příloha č. 5_část 2.zip Textová část zadávací dokumentace 13.4 MB od 6.3.2014 v 1:00:00
bez omezení
PD_příloha č. 5_část 3.zip Textová část zadávací dokumentace 17.1 MB od 6.3.2014 v 1:00:00
bez omezení
písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 195.1 kB od 25.3.2014 v 16:03:14
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK