certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Valašská Polanka
Adresa: Valašská Polanka 270
756 11 Valašská Polanka
IČ / IČO: 00304361
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304361
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Valašská Polanka
Josef Daněk, starosta
724179047
starosta@valasskapolanka.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 29.5.2014 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Revitalizace návsi obce Valašská Polanka
ID na profilu zadavatele: 02014055
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 484300
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
CPV: 45000000-7 stavební práce, 45213315-4 - Výstavba přístřešků pro autobusové zastávky, 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace, 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy, 45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení, 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby, 77300000-3 Zahradnické služby, 37535280-3 Lavičky, 39221260-7 Odpadkové koše
Předpokládaná hodnota: 6 947 532 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 27.3.2014 v 8:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 18.4.2014 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 29.5.2014

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Projekt řeší revitalizaci středu obce Valašská Polanka ve vazbě na v místě se nacházející občankou vybavenost a síť komunikací. V rámci projektu dojde ke komplexní revitalizaci prostor mezi kulturním domem a hlavní silnicí procházející obcí. Projekt je rozdělen na následující SO:SO 101 - Příprava území, SO 102 - Autobusová zastávka, SO 201 - Dešťová a splašková kanalizace, SO 301 - Přeložka NN rozvodů, SO 302 - Přeložka SLP rozvodů, SO 401 - ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Projekt řeší revitalizaci středu obce Valašská Polanka ve vazbě na v místě se nacházející občankou vybavenost a síť komunikací. V rámci projektu dojde ke komplexní revitalizaci prostor mezi kulturním domem a hlavní silnicí procházející obcí. Projekt je rozdělen na následující SO:SO 101 - Příprava území, SO 102 - Autobusová zastávka, SO 201 - Dešťová a splašková kanalizace, SO 301 - Přeložka NN rozvodů, SO 302 - Přeložka SLP rozvodů, SO 401 - Přeložka STL plynovodu, SO 501 - Veřejné osvětlení, SO 601 - Komunikace a zpevněné plochy, SO 701 - Terénní a sadové úpravy.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Textová část zadávací dokumentace včetně příloh č. 1-4 a č.6.zip Textová část zadávací dokumentace 2.1 MB od 27.3.2014 v 8:00:00
bez omezení
PD_příloha č. 5_část 1.zip Textová část zadávací dokumentace 1.3 MB od 27.3.2014 v 8:00:00
bez omezení
PD_příloha č. 5_část 2.zip Textová část zadávací dokumentace 13.4 MB od 27.3.2014 v 8:00:00
bez omezení
PD_příloha č. 5_část 3.zip Textová část zadávací dokumentace 17.1 MB od 27.3.2014 v 8:00:00
bez omezení
oduvodneni VZ.pdf Ostatní oznámení 59.8 kB od 31.3.2014 v 7:25:46
bez omezení
SoD včetně příloh.zip Smlouva 4.7 MB od 30.5.2014 v 17:20:15
bez omezení
písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 273.9 kB od 30.5.2014 v 17:25:51
bez omezení
Dodatek č. 2 smlouvy.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 301.4 kB od 21.11.2014 v 10:00:00
bez omezení
Dodatek č. 3.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 357.3 kB od 3.12.2014 v 16:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
48399477 TM Stav, spol. s.r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
48399477 TM Stav, spol. s.r.o.
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín
42340802 KKS, spol. s r.o.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK