certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 28.12.2016 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: V 00141 – provozování vodohospodářské infrastruktury Města Kunovice
ID na profilu zadavatele: V 00141
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Koncesní řízení
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Operační program Životního prostředí

CPV: 90000000-7
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 9.11.2016 v 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 12.12.2016 v 11:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 28.12.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem tohoto řízení je uzavření koncesekoncesní smlouvy malého rozsahu, tj. provozní smlouvy ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 2742001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude pronájem vodohospodářské infrastruktury ve ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem tohoto řízení je uzavření koncesekoncesní smlouvy malého rozsahu, tj. provozní smlouvy ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 2742001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude pronájem vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Kunovice koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK. Za pronájem vodohospodářské infrastruktury bude koncesionář hradit zadavateli nájemné. Za zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury postoupí zadavatel vítěznému dodavateli své právo vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu na předpis a výběr stočného od odběratelů. Podrobné vymezení práv a povinností mezi zadavatelem a koncesionářem je specifikováno v příloze č. 3 této koncesní dokumentace, kterou tvoří vzor koncesní smlouvy.Předmětem koncesní smlouvy se stane i takový majetek nacházející se na území města Kunovice v katastrálním území Kunovice (k.ú. 55074), k němuž zadavatel nabude vlastnické právo po dni účinnosti koncesní smlouvy do konce doby provozování dle uzavřené koncesní smlouvy a jež tvoří s vodohospodářskou infrastrukturou, která je předmětem koncesní smlouvy, technicky, provozně a ekonomicky nedílný celek.Žádní zaměstnanci od stávajícího provozovatele nepřecházejí.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Koncesní dokumentace.zip Zadávací dokumentace 9.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Smlouva vcetne priloh c. 1-4.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 23.7 MB od 13.1.2017 v 15:45:00
bez omezení
Příloha č. 4-10 ke Smlouve.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 18.8 MB od 13.1.2017 v 15:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka