certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 22.1.2019 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice
ID na profilu zadavatele: 2018005
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2018-026784
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
CPV: 1.část : 77314000-4, 2.část : 77300000-3, 77310000-6, 77313000-7, 77340000-5
Předpokládaná hodnota: 11 086 777 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 20.9.2018 v 9:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 10.10.2018 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 22.1.2019

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

1.část : Předmětem plnění VZ je údržba travnatých plochpozemků ve vlastnictví města Kunovice, dále pozemků, které má město v nájmu a pozemků, které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, a to dle mapových podkladů a tabulky ploch včetně skupin a včetně výměry. Celková výměra těchto ploch je 203 710 m2. Předmětem zakázky není údržba travních ploch v areálu koupaliště, městského hřbitova, Areálu Jízdy králů, ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

1.část : Předmětem plnění VZ je údržba travnatých plochpozemků ve vlastnictví města Kunovice, dále pozemků, které má město v nájmu a pozemků, které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, a to dle mapových podkladů a tabulky ploch včetně skupin a včetně výměry. Celková výměra těchto ploch je 203 710 m2. Předmětem zakázky není údržba travních ploch v areálu koupaliště, městského hřbitova, Areálu Jízdy králů, fotbalového areálu, plochy v areálech základních a mateřských škol, plochy dětského hřiště na Červené cestě, plochy spadající do areálu Panského dvora, tenisové kurty, a plochy, které jsou součástí smluv o výpůjčce třetím osobám.2.část : Předmětem plnění VZ je pravidelná údržba záhonů trvalek, letniček, dvouletek, okrasných trav, keřových skupin, porostů a dále vybraných dřevin. Dále pak kompletní zakládání záhonů trvalek, trav, letniček, dvouletek, osazování truhlíků, mobilních nádob. Řezy keřových porostů, zmlazování keřových porostů, mechanické a chemické odplevelování keřových porostů, květinových záhonů, mulčování keřových porostů, stromů, zahradnické práce, výsadby stromů a keřů, kácení stromů, výchovné a zdravotní řezy stromů, tvarovací řezy, stabilizační řezy stromů, odstraňování pařezů, včetně pravidelné zálivky vybraných lokalit. Veškeré výše zmíněné záhony a dřeviny se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví města Kunovice, nebo na pozemcích, které má město v nájmu a pozemků, které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, a to dle mapových podkladů a tabulky ploch včetně výměry. Celková výměra těchto ploch je cca 16 000 m2.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadavaci dokumentace_1_Cast.zip Zadávací dokumentace 1.2 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace_2_Cast.zip Zadávací dokumentace 2.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni ZD_c_1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 328.7 kB od 1.10.2018 v 15:30:00
bez omezení
Smlouva_1_Cast.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.1 MB od 23.1.2019 v 13:45:00
bez omezení
Smlouva_2_Cast.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.9 MB od 23.1.2019 v 13:45:00
bez omezení
Písemná zpráva_1_část.pdf Písemná zpráva 1.5 MB od 31.1.2019 v 9:30:00
bez omezení
Písemná zpráva_2_část.pdf Písemná zpráva 1.4 MB od 31.1.2019 v 9:30:00
bez omezení
Pisemna zprava 1_cast.pdf Písemná zpráva 1.4 MB od 31.1.2019 v 10:00:00
bez omezení
Pisemna zprava 2_cast.pdf Písemná zpráva 1.5 MB od 31.1.2019 v 10:00:00
bez omezení
2019_SUC_Zeleň sečení_VŘ2018.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 375.7 kB od 30.3.2020 v 18:45:00
bez omezení
2019_SUC_Zeleň záhony_VŘ2018.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 378.4 kB od 30.3.2020 v 18:45:00
bez omezení
2020_SUC_Zeleň sečení_VŘ2018.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 412.3 kB od 19.1.2021 v 12:00:00
bez omezení
2020_SUC_Zeleň záhony_VŘ2018.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 415.1 kB od 19.1.2021 v 12:00:00
bez omezení
2021_SUC Údržba záhony_VŘ2018.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 411.7 kB od 6.4.2022 v 15:15:00
bez omezení
2021_SUC Údržba zelen TTP_VŘ2018.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 411.2 kB od 6.4.2022 v 15:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
64514846 FLORSTYL s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
64514846 Jana Jandásková
25565516 HRATES a.s.
01848836 T.K.S.ku s.r.o.
60731346 FLORSTYL s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka