certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 30.7.2019 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru - Stará škola - výkon TDI
ID na profilu zadavatele: 2019071
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost; Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_087/0010402

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 26.6.2019 v 15:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 15.7.2019 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 30.7.2019

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je souhrn prací a činností spojených s řádným výkonem funkce technického dozoru investora (dále „TDI“) při realizaci stavebních prací na kompletní rekonstrukci areálu bývalé základní školy a jeho následné provozování jako podnikatelského inkubátoru:• spolupráce s projektantem a autorským dozorem,• dozor nad prováděním stavbystaveb, účast zkouškách, na předání a převzetí díla nebo jeho části, činnosti po skončení realizace ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky je souhrn prací a činností spojených s řádným výkonem funkce technického dozoru investora (dále „TDI“) při realizaci stavebních prací na kompletní rekonstrukci areálu bývalé základní školy a jeho následné provozování jako podnikatelského inkubátoru:• spolupráce s projektantem a autorským dozorem,• dozor nad prováděním stavbystaveb, účast zkouškách, na předání a převzetí díla nebo jeho části, činnosti po skončení realizace stavby-eb,• kontrola projektové dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska zapracování vzniklých odchylek při realizaci stavby.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Oznamení o zahajeni vyberoveho rizeni.pdf Oznámení / výzva - jiná 128.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 695.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Oznameni o vyberu dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 65.2 kB od 18.7.2019 v 14:00:00
bez omezení
Příkazní smlouva včetně příloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 7.4 MB od 6.8.2019 v 8:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka