certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 27.11.2019 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: ZIMNÍ ÚDRŽBA KUNOVICE
ID na profilu zadavatele: 2019026
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 90620000-9, 90610000-6, 90611000-3, 90630000-2, 44113910-7
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 20.9.2019 v 13:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 8.10.2019 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 27.11.2019

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zimní údržba komunikací ve městě Kunovice v zimních obdobích: 25.11.2019 - 15.3.2023, na místních a účelových komunikacích, chodnících, parkovištích, zpevněných plochách a veřejných prostranstvích ve správě nebo v majetku města Kunovice uvedených v přílohách této zadávací dokumentace, včetně jejich součástí a příslušenství, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, za účelem zmírnění ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zimní údržba komunikací ve městě Kunovice v zimních obdobích: 25.11.2019 - 15.3.2023, na místních a účelových komunikacích, chodnících, parkovištích, zpevněných plochách a veřejných prostranstvích ve správě nebo v majetku města Kunovice uvedených v přílohách této zadávací dokumentace, včetně jejich součástí a příslušenství, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, za účelem zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a chodníků, a to formou strojního a ručního úklidu komunikací v zimním období. Součástí zakázky je i dodávka materiálů potřebných pro provádění zimní údržby dodavatelem, tj. inertního materiálu a chemických rozmrazovacích prostředků.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Výzva k podání nabídek 191.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 6.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení rozhodnutí o výběru.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 58.1 kB od 4.11.2019 v 9:45:00
bez omezení
Smlouva_2019_Zimní údržba.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 15.9 MB od 28.11.2019 v 8:45:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 247.8 kB od 6.12.2019 v 13:30:00
bez omezení
2019_SUC_Zimní údržba_VŘ2019.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 357.2 kB od 30.3.2020 v 18:15:00
bez omezení
2020_SUC_Zimní údržba_VŘ2019.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 397.7 kB od 19.1.2021 v 11:45:00
bez omezení
2021_SUC Zimní údržba_VŘ2019.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 393.3 kB od 6.4.2022 v 15:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
72296445 Alena Chrástková

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25565516 HRATES a.s.
72296445 Alena Chrástková
01848836 T.K.S.ku s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka