certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 22.9.2021 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Rekonstrukce kuchyně MŠ Mládežnická v Kunovicích
ID na profilu zadavatele: 00000052
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

registrační číslo: 20/003/19210/672/218/004460

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 23.12.2020 v 14:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 23.12.2020
Datum ukončení plnění smlouvy: 22.9.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat Kupujícímu vybavení Kuchyně do Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321, 686 04 Kunovice, Česká republika za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy - specifikace a nabídkový rozpočet sestavený na základě soupisu prací a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto vybavení.

Předmět zakázky

×

Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat Kupujícímu vybavení Kuchyně do Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321, 686 04 Kunovice, Česká republika za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy - specifikace a nabídkový rozpočet sestavený na základě soupisu prací a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto vybavení.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Kupní smlouva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek_č1_ke_Kupní smlouvě.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.5 MB od 26.8.2021 v 13:30:00
bez omezení
Předávací protokol (výše skutečně uhrazené ceny).pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 5.9 MB od 24.9.2021 v 14:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
46974822 UNIS-JAKOS, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka