certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 14.1.2021 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Posílení strategického řízení a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice
ID na profilu zadavatele: 00000053
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

ESF - Operační program Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 14.1.2021 v 15:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 14.1.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů a nákup nástrojů komunikace s občany pro město Kunovice.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů a nákup nástrojů komunikace s občany pro město Kunovice.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Část 2_Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Část 3_Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Část 6_Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Část 1 Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.3 MB od 22.1.2021 v 10:45:00
bez omezení
Část 4 Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.4 MB od 22.1.2021 v 10:45:00
bez omezení
Část 5 Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.4 MB od 22.1.2021 v 10:45:00
bez omezení
část.1_MDP GEO_podepsaný dodatek č. 1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 431.6 kB od 8.4.2021 v 11:45:00
bez omezení
Dodatek č. 1_AC_podepsaný.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 299.4 kB od 1.6.2021 v 9:45:00
bez omezení
Dodatek č. 1_AQE_podepsaný.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 295.4 kB od 1.6.2021 v 9:45:00
bez omezení
Dodatek č. 1_podepsaný.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 292.8 kB od 1.6.2021 v 9:45:00
bez omezení
Dodatek č. 1_PPa_podepsaný.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 289.4 kB od 1.6.2021 v 9:45:00
bez omezení
Dodatek č. 1_Webhouse_podepsaný.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 302.8 kB od 1.6.2021 v 9:45:00
bez omezení
Dodatek č. 2_MDP GEO_podepsaný.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 290.5 kB od 1.6.2021 v 9:45:00
bez omezení
Oznámení o výši skutečně uhrazené ceny_2021.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 666.3 kB od 13.12.2021 v 11:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25588303 MDP GEO, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka