certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Město Kunovice
Markéta Omelková
+420721357929
marketa.omelkova@mesto-kunovice.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 11.5.2022 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Rekonstrukce kotelny ZŠ Červená cesta Kunovice
ID na profilu zadavatele: 00000060
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 11.5.2022 v 16:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 11.5.2022

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve výměně technologie plynové kotelny, která došla své životnosti a je třeba nahradit ji technologií novou v ZŠ Červená cesta, ulice Červená cesta, Kunovice.

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve výměně technologie plynové kotelny, která došla své životnosti a je třeba nahradit ji technologií novou v ZŠ Červená cesta, ulice Červená cesta, Kunovice.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SoD_PaPP_Rekonstrukce kotelny ZŠ Červená cesta Kunovice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.2 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek_č1_PaPP_Rekonstrukce kotelny ZŠ Červená cesta Kunovice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.8 MB od 6.9.2022 v 9:30:00
bez omezení
Dodatek_č2_PaPP_Rekonstrukce kotelny ZŠ Červená cesta Kunovice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 5 MB od 13.12.2022 v 10:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka