certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Olbramice
Adresa: Olbramice 56
783 22 Cholina
IČ / IČO: 00635669
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00635669
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Olbramice
Vítězslav Bednář
+420585349262
obec@olbramice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Richard Klimčák
777589792
klimcak@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 21.9.2020 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Kanalizace a ČOV Olbramice
ID na profilu zadavatele: 20200063
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 6.10.2020 v 12:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 21.9.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou stavební práce, montážní práce, dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

Předmět zakázky

×

Předmětem VZ jsou stavební práce, montážní práce, dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo - Kanalizace a ČOV Olbramice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 7.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
Smlouva o dílo č. 142020 na Kanalizaci a ČOV Olbramice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 9.1 MB od 8.10.2020 v 10:45:00
bez omezení
Dodatek Ä. 1 ke SmlouvÄ o dĂlo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 535.9 kB od 21.4.2021 v 13:00:00
bez omezení
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo 142020.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 777.1 kB od 29.9.2021 v 13:15:00
bez omezení
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 142020 opr..pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 777.6 kB od 19.10.2021 v 8:30:00
bez omezení
Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO 142020.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 999 kB od 23.11.2021 v 9:00:00
bez omezení
Čestné prohlášení - výkon funkce.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 301.7 kB od 18.8.2022 v 13:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
01585096 Construction Energy Tech s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka