certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Adresa: Benátky 1779
755 01 Vsetín
IČ / IČO: 13643878
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=13643878
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Mgr. Josef Slovák, ředitel
731555010
slovak.josef@sosvsetin.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 19.8.2016 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN - REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY NA OP BEČVA
ID na profilu zadavatele: 2016078
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: Klimatizační zařízení 39717200-3 , Stavební montážní práce 45300000-0, Elektroinstalační práce 45310000-3
Předpokládaná hodnota: 895 430 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 12.7.2016 v 16:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 2.8.2016 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 19.8.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vzduchotechniky v prostoru pivnice, ku-chyně, skladu a hygienického zařízení s rekuperací objektu OP Bečva ve Vsetíně. Evidenční č. VZ: VZ201602001

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vzduchotechniky v prostoru pivnice, ku-chyně, skladu a hygienického zařízení s rekuperací objektu OP Bečva ve Vsetíně. Evidenční č. VZ: VZ201602001

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
výzva k podání nabídky.pdf Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním... 15 MB od 12.7.2016 v 16:15:00
bez omezení
projektová dokumentace + položkové rozpočty.zip Zadávací dokumentace 1.1 MB od 12.7.2016 v 16:15:00
bez omezení
Návrh smlouvy o dílo.docx Zadávací dokumentace 63.4 kB od 12.7.2016 v 16:15:00
bez omezení
Návrh smlouva o dílo.pdf Zadávací dokumentace 167.1 kB od 12.7.2016 v 16:15:00
bez omezení
krycí list veřejné zakázky.docx Zadávací dokumentace 14.6 kB od 12.7.2016 v 16:15:00
bez omezení
krycí list veřejné zakázky.pdf Zadávací dokumentace 52.6 kB od 12.7.2016 v 16:15:00
bez omezení
Čestné prohlášení dle § 53_vzor.doc Zadávací dokumentace 40 kB od 12.7.2016 v 16:15:00
bez omezení
Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.pdf Dodatečné informace 63.9 kB od 20.7.2016 v 15:45:00
bez omezení
Výzva_změna č.1.pdf Dodatečné informace 123.5 kB od 20.7.2016 v 15:45:00
bez omezení
Smlouva o dílo_změna č.1.pdf Dodatečné informace 167.2 kB od 20.7.2016 v 15:45:00
bez omezení
Smlouva o dílo_změna č.1.docx Dodatečné informace 62.9 kB od 20.7.2016 v 15:45:00
bez omezení
smlouva o dílo vč. příloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 14.9 MB od 22.8.2016 v 14:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka