certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Adresa: Benátky 1779
755 01 Vsetín
IČ / IČO: 13643878
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=13643878
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Mgr. Josef Slovák, ředitel
731555010
slovak.josef@sosvsetin.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zrušena

Zadavatel dne 13.11.2018 zrušil zakázku.

Informace o veřejné zakázce

Název: Modernizace CNC obrábění, Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe
ID na profilu zadavatele: 2017106
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2018-026087
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Integrovaný regionální operační program - část A a B, Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 – část C CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002778 část A a B NFP304010C853 – část C

CPV: 42621100-6 - CNC soustruhy 42623000-9 - Frézy 72511000-0 - Programové vybavení pro správu sítě 38410000-2 - Měřící nástroje
Předpokládaná hodnota: 14 081 601 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 1.8.2018 v 11:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 5.9.2018 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zrušení zakázky: 13.11.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění je rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku a tím vytvoření podmínek pro zkvalitnění počátečního vzdělání, s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů, včetně zpětnovazební kontroly výrobních operací na 3D - souřadnicovém měřícím stroji v rámci oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. Podpořeno ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění je rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku a tím vytvoření podmínek pro zkvalitnění počátečního vzdělání, s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů, včetně zpětnovazební kontroly výrobních operací na 3D - souřadnicovém měřícím stroji v rámci oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. Podpořeno bude vzdělávací zařízení na úrovni střední odborné školy.Ve stávající místnosti 104 – dílna CNC budou osazeny nově frézka, soustruh a 3D měřící přístroj. Stroje budou napojeny na elektroinstalaci a stlačený vzduch.V nové místnosti 109 – dílna CNC budou osazeny 2 frézy, 2 soustruhy a pracovní stoly s počítači pro výuku a ovládání CNC strojů.Dodání nové frézky se zásobníkem pro 8 nástrojů, upínací zařízení a PC se SW a příslušenství.Dodání soustruhu s upínacím zařízením, nástroji, dalším příslušenstvím a PC se SW

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 1.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Protokol z prohlídky místa plnění.pdf Dokument – jiný 590.8 kB od 15.8.2018 v 11:00:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 481 kB od 21.8.2018 v 15:15:00
bez omezení
Rozhodnutí o zruseni zadavaciho rizeni.pdf Rozhodnutí o zrušení 452.9 kB od 13.11.2018 v 15:00:00
bez omezení
Pisemna zprava zadavatele.pdf Písemná zpráva 1.3 MB od 16.11.2018 v 8:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka