certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: H & B delta, s.r.o.
Adresa: Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ / IČO: 25835661
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/hbr/profil.php?ic=25835661
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

H & B delta, s.r.o.
Ing. Ondřej Hurta
+420725675500
ondrej.hurta@hbdelta.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

H & B REAL, a.s
Ing. Kristýna Bogarová
725 675 655
kristyna.bogarova@hbreal.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 17.6.2016 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Zakázka na dodávku CNC 3osého obráběcího centra a filtrační jednotky k CNC
ID na profilu zadavatele: 00000001
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 632824
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Dle metodiky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: 4 620 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 23.2.2016 v 9:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 22.3.2016 v 12:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 22.4.2016
Datum ukončení plnění smlouvy: 17.6.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku CNC 3osého obráběcího centra a filtrační jednotky k CNC. Zadavatel připouští Dílčí plnění předmětu zakázky (dále jen Dílčí plnění). Jednotlivá Dílčí plnění jsou označena písmeny A a B (Dílčí plnění A: CNC 3osé obráběcí centrum, Dílčí plnění B: filtrační jednotka k CNC). Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci a Formuláři pro zpracování nabídky.

Předmět zakázky

×

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku CNC 3osého obráběcího centra a filtrační jednotky k CNC. Zadavatel připouští Dílčí plnění předmětu zakázky (dále jen Dílčí plnění). Jednotlivá Dílčí plnění jsou označena písmeny A a B (Dílčí plnění A: CNC 3osé obráběcí centrum, Dílčí plnění B: filtrační jednotka k CNC). Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci a Formuláři pro zpracování nabídky.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadávací dokumentace a Formulář pro zpracování nabídky.pdf Zadávací dokumentace 718.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace a Formulář pro zpracování nabídky.doc Zadávací dokumentace 442 kB od data uveřejnění
bez omezení
Odpovědi na dotazy zájemců a prodloužení lhůty pro podání nabídek.pdf Dodatečné informace 69 kB od 4.3.2016 v 16:00:00
bez omezení
Odpovědi na dotazy zájemců II.pdf Dodatečné informace 46.2 kB od 11.3.2016 v 13:30:00
bez omezení
Rozhodnutí Zadavatele o zrušení výběrového řízení - Dílčí plnění B.pdf Rozhodnutí o zrušení 22.2 kB od 11.3.2016 v 13:45:00
bez omezení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 26.5 kB od 6.4.2016 v 14:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka