certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: H & B delta, s.r.o.
Adresa: Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ / IČO: 25835661
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/hbr/profil.php?ic=25835661
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

H & B delta, s.r.o.
Ing. Ondřej Hurta
+420725675500
ondrej.hurta@hbdelta.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

H & B REAL, a.s
Ing. Kristýna Bogarová
725 675 655
kristyna.bogarova@hbreal.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 21.6.2016 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Zakázka na dodávku filtrační jednotky k CNC
ID na profilu zadavatele: 00000002
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Dle metodiky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 16.3.2016 v 9:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 6.4.2016 v 12:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 29.4.2016
Datum ukončení plnění smlouvy: 21.6.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku filtrační jednotky k CNC. Součástí předmětu zakázky je: a) odsávací ventilátor, silový a řídící rozvaděč; b) sací potrubí z pozinkovaného plechu tl. 1 mm včetně napojení a montáže; c) sběrná nádoba objemu 110 l v počtu 2 ks; d) výdechové potrubí včetně montáže; e) doprava do místa plnění včetně vyložení (popř. její pojištění dle uvážení dodavatele – doporučeno), montáže, uvedení ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku filtrační jednotky k CNC. Součástí předmětu zakázky je: a) odsávací ventilátor, silový a řídící rozvaděč; b) sací potrubí z pozinkovaného plechu tl. 1 mm včetně napojení a montáže; c) sběrná nádoba objemu 110 l v počtu 2 ks; d) výdechové potrubí včetně montáže; e) doprava do místa plnění včetně vyložení (popř. její pojištění dle uvážení dodavatele – doporučeno), montáže, uvedení do provozu, odzkoušení, regulace zařízení a případné likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky včetně jejich uložení v souladu s právními předpisy České republiky; f) zaškolení obsluhy v nezbytně nutném rozsahu pro správný provoz, čištění, seřizování, údržbu dodávky, a to v českém jazyce; g) technická a provozní dokumentace včetně návodu k obsluze, dokumentace bude vypracována v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v souladu s platnými předpisy EU; h) záruční servis dodávaného zařízení; i) Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy EU. Podrobnější popis předmětu zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci a Formuláři pro zpracování nabídky.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadávací dokumentace a Formulář pro zpracování nabídky.doc Zadávací dokumentace 363 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace a Formulář pro zpracování nabídky.pdf Zadávací dokumentace 598.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Odpovědi na dotazy zájemců.pdf Dodatečné informace 47.2 kB od 22.3.2016 v 10:00:00
bez omezení
Odpovědi na dotazy zájemců II.pdf Dodatečné informace 40.6 kB od 23.3.2016 v 13:15:00
bez omezení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 31.2 kB od 15.4.2016 v 10:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka