certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obchodní akademie Kroměříž
Adresa: Obvodová 3503/7
767 11 Kroměříž
IČ / IČO: 63458730
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=63458730
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obchodní akademie Kroměříž
PhDr. Mojmír Šemnický, ředitel
573 341 639
oakm@oakm.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 2.10.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: OBNOVA UČEBNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ID na profilu zadavatele: 00000002
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 30213000-5 Osobní počítače, 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly
Předpokládaná hodnota: 438 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 18.8.2017 v 12:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 5.9.2017 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 2.10.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky v minimální technické konfiguraci dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku uvedenou v příloze 3 přiloží ji k nabídce. Uvede přitom technické parametry a model nabízeného plnění, přičemž nabízené plnění musí splňovat minimálně veškeré předepsané technické podmínky stanovené v tabulce. V připadě pochybností je zadavatel oprávněn nechat si ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky v minimální technické konfiguraci dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku uvedenou v příloze 3 přiloží ji k nabídce. Uvede přitom technické parametry a model nabízeného plnění, přičemž nabízené plnění musí splňovat minimálně veškeré předepsané technické podmínky stanovené v tabulce. V připadě pochybností je zadavatel oprávněn nechat si předložit vzorek zařízení nebo si ověřit údaje uvedené účastníkem zadávacího řízení u příslušného výrobce. Pokud se ukáže, že účastník zadávacího řízení nevyplnil tabulku podle pravdy, bude ze zadávacího řízení vyloučen a jeho nabídka nebude hodnocena.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 3.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni ZD_01_el.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 451.9 kB od 24.8.2017 v 9:00:00
bez omezení
Vysvetleni ZD_02_el.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 441.6 kB od 25.8.2017 v 9:45:00
bez omezení
Vysvetleni ZD_03_el.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 682.9 kB od 30.8.2017 v 11:00:00
bez omezení
Rozhodnutí o oznámení nejvhodnější nabídky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 538.6 kB od 11.9.2017 v 11:15:00
bez omezení
Podepsaná smlouva s NWT.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.3 MB od 5.10.2017 v 10:15:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele 2.10.2017.pdf Písemná zpráva 763.9 kB od 5.10.2017 v 10:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
63469511 NVT a.s.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25403435 TOPSOFT JKM spol. s r.o.
63476223 UNIS COMPUTERS, a.s.
63469511 NWT a.s.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka