certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obchodní akademie Kroměříž
Adresa: Obvodová 3503/7
767 11 Kroměříž
IČ / IČO: 63458730
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=63458730
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obchodní akademie Kroměříž
PhDr. Mojmír Šemnický, ředitel
573 341 639
oakm@oakm.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 19.9.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: OBCHODNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ - LABORATOŘ VÝPOČETNÍ TECHNIKY - VYBAVENÍ V OBLASTI IT
ID na profilu zadavatele: 00000004
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002600 IROP

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 25.9.2018 v 14:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 19.9.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmět této smlouvy je součástí projektu OBCHODNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ - LABORATOŘ VÝPOČETNÍ TECHNIKY - VYBAVENÍ V OBLASTI IT. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vybavení v oblasti IT do odborné učebny laboratoře výpočetní techniky.

Předmět zakázky

×

Předmět této smlouvy je součástí projektu OBCHODNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ - LABORATOŘ VÝPOČETNÍ TECHNIKY - VYBAVENÍ V OBLASTI IT. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vybavení v oblasti IT do odborné učebny laboratoře výpočetní techniky.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Kupní_smlouva_OAKM_NWT_Laboratoř_výpočetní_techniky.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4.7 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka