certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Nákupní košík

Zakoupit Editovat 0,- Kč
Kontrolní výpočet ceny před zakoupením kreditu

Kontrolní výpočet ceny před zakoupením kreditu

×
VZ dle předmětu Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
,- Kč
Cena jednorazové zákazky 0,- Kč bez DPH
Cena zakázky při zakoupení kreditu 10 000 Kč 0,- Kč bez DPH
Cena zakázky při zakoupení kreditu 20 000 Kč 0,- Kč bez DPH
Cena zakázky při zakoupení kreditu 30 000 Kč 0,- Kč bez DPH

Úspěšně jste vložili vybraný kredit do Vašeho nákupního košíku. Pro zakoupení kreditu klikněte vlevo nahoře na tlačítko Zakoupit.

Ceník

Pro provedení jednotlivé zakázky klikněte na nákupní košík v řádku dle předpokládané hodnoty zakázky.
Zakoupením kreditu získáváte slevu na provedení zakázky a jednotlivé částky Vám budou postupně odečítány.

Ceny za provedení jednotlivých zakázek dle výše PHZ a typu zakoupeného kreditu

Typ zakázky - Nákup
Druh zákazky - st. práce / dodávky, služby
Typ zakoupeného kreditu
Jednorázová zakázka 10 000,- Kč 20 000,- Kč 30 000,- Kč
PHZ do 6 000 000,- Kč / 2 000 000,- Kč Cena za 1 zakázku 700,- Kč 500,- Kč 400,- Kč 300,- Kč
PHZ do 142 668 000,- Kč / 5 706 000,- Kč Cena za 1 zakázku 2 000,- Kč 1 800,- Kč 1 400,- Kč 1 000,- Kč
PHZ nad 142 668 000,- Kč / 5 706 000,- Kč Cena za 1 zakázku 5 000,- Kč 3 500,- Kč 3 000,- Kč 2 500,- Kč
Typ zakázky - Prodej
Movitý - nemovitý majetek
PHZ Libovolná výška PHZ Cena za 1 zakázku 12 500,- Kč 10 000,- Kč 7 500,- Kč 5 000,- Kč

Moduly elektronického nástroje KDV

Modul Start Cena
Modul obsahuje:
- vytvoření subsystému pro zadavatele s jeho vlastním logem
- zřízení uživatelského účtu
- 9 veřejných zakázek / elektronických aukcí
- podpora procesů založení a průběhu VZ
- licenci v délce trvání 12 měsíců od datumu zakoupení služby
Smluvní cena
Modul Basic Cena
Modul obsahuje:
- vytvoření subsystému pro zadavatele s jeho vlastním logem
- zřízení dvou uživatelských účtů
- 19 veřejných zakázek / elektronických aukcí
- podpora procesů založení a průběhu VZ
- licenci v délce trvání 12 měsíců od datumu zakoupení služby
Smluvní cena
Modul Optimal Cena
Modul obsahuje:
- vytvoření subsystému pro zadavatele s jeho vlastním logem
- zřízení pěti uživatelských účtů s možností nastavení oprávnění jednotlivým pracovníkům zadavatele - administrace procesování veřejných zakázek
- podpora procesů založení a průběhu VZ
Smluvní cena
Modul Premium Cena
Modul obsahuje:
- vytvoření požadovaného počtu subsystémů zadavatele s vlastními logy jednotlivých podřízených organizací
- zřízení požadovaného počtu uživatelských účtů v jednotlivých podřízených organizacích / subsystémech zadavatele
- nastavení oprávnění jednotlivých pracovníků zadavatele v jednotlivých subsystémech - administrace procesování veřejných zakázek
- podpora procesů založení a průběhu VZ
Smluvní cena

Kontakt

×

Pro sjednání ceny za tento modul prosím volejte na jedno z těchto čísel    +420 605 787 878    nebo    +421 903 456 723

Profil zadavatele

Profil zadavatele Cena
Založení Profilu zadavatele k uveřejňování povinných informací dle ZVZ 0,- Kč
Vložení informací a dokumentů k VZ na Profil zadavatele a jejich uveřejnění 280,- Kč

Ostatní

Doplňkové služby Cena
Vytvoření dokumentu (protokolu) dle požadavků klienta 350,- Kč až 1500,- Kč
Poplatek za jednorázové vložení nadměrného souboru k VZ nebo na Profil zadavatele (od 25 MB do 250 MB) 80,- Kč
Poplatek za jednorázové vložení nadměrného souboru k VZ nebo na Profil zadavatele (od 250 MB do 1000 MB) 190,- Kč
Poplatek za jednorázové vložení nadměrného souboru k VZ nebo na Profil zadavatele (nad 1000 MB) Smluvní cena
Poplatek za školení "Práce s EN KDV" Smluvní cena
Poplatek za úpravu systému EN KDV dle požadavků klienta Smluvní cena

Platební podmínky

Registrace a úkony dodavatele nejsou zpoplatněny.
Za provedení jednotlivé zakázky (zadávací řízení, výběrové řízení, elektronická aukce, zveřejnění údajů na profilu zadavatele apod.) platí zadavatel.
Pro zakoupení jednotlivé zakázky klikněte na nákupní košík v řádku dle předpokládané hodnoty zakázky.
Zakoupením kreditu získáváte slevu na provedení zakázky a jednotlivé částky Vám budou postupně odečítány po provední zakázky - stažení protokolů o provedené zakázce.
Poplatek za provední zakázky je nutno uhradit před vyzvednutím protokolu o provední zakázky. Bez uhrazeného poplatku nebude možné protokoly o provedené zakázce stáhnout.
Na základě Vaší objednávky Vám bude automaticky odeslána Výzva k úhradě. Po zaplacení je systémem automaticky vygenerována faktura - daňový doklad.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Platnost ceníku od 3.8.2016.

Copyright © 2017 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK