certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Město Napajedla
Adresa: Masarykovo náměstí 89
  763 61 Napajedla
IČ / IČO: 00284220
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Napajedla
Irena Brabcová
577100911
brabcova@napajedla.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 229922
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
00000118 Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Napajedlích Zakázka malého rozsahu 7.4.2015
11:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000014 Software pro elektronický hlasovací systém Zjednodušené podlimitní řízení 3.4.2015
14:00
21.4.2015 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000013 Oprava MK v ulici Příční - Napajedla Zakázka malého rozsahu 20.8.2014
16:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00483115 Naše Napajedla - Město pro život - revitalizace veřejných ploch a komunikací - III. Etapa Otevřené řízení 1.7.2014
14:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000012 Dodávka a montáž křesel pro kino Zakázka malého rozsahu 18.6.2014
14:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000011 Úprava tvaru svahu na čele skládky v Napajedlech - Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou a odvodňovací potrubí Zakázka malého rozsahu 16.6.2014
15:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2014077 Stavební úpravy kina, Napajedla Zakázka malého rozsahu 29.5.2014
14:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000010 Areál u ZŠ Napajedla - revitalizace sportovních povrchů Zakázka malého rozsahu 19.5.2014
13:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000009 Modernizace přírodovědných učeben na základních školách v Napajedlích Zjednodušené podlimitní řízení 25.4.2014
16:00
13.5.2014 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000008 Napajedla - revitalizace pěších komunikací - hřbitov - 3. etapa Zakázka malého rozsahu 14.4.2014
16:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000007 Napajedla - hřbitovní kaple - obnova fasády Zakázka malého rozsahu 12.3.2014
17:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000006 Rekonstrukce VO v ul. Lány - 1. etapa Zakázka malého rozsahu 21.2.2014
15:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK