certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Valašská Polanka
Adresa: Valašská Polanka 270
  756 11 Valašská Polanka
IČ / IČO: 00304361
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304361
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Valašská Polanka
Josef Daněk, starosta
724179047
starosta@valasskapolanka.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 225127
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
2018030 Opravy komunikací Valašská Polanka 2018 Zakázka malého rozsahu 10.5.2018
13:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2018018 Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Valašská Polanka Zakázka malého rozsahu 23.1.2018
13:15
5.2.2018 13:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2017037 Autobusové zastávky, chodník pro pěší, úprava sjezdu ze silnice I/57 v obci Valašská Polanka Zakázka malého rozsahu 28.4.2017
13:15
15.5.2017 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2017010 Stavební úpravy 2.n.p. v objektu č.p. 344 Dům služeb Valašská Polanka spojené se změnou užívání, k.ú. Valašská Polanka Zakázka malého rozsahu 2.3.2017
13:45
15.3.2017 9:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
1/003043 Dodávka a montáž technologie kuchyně restaurace KD Val.Polanka č.p. 300 Zakázka malého rozsahu 22.12.2016
9:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2016102 Stavební úpravy pavilonu ZŠ pro provoz MŠ Valašská Polanka Zjednodušené podlimitní řízení 30.9.2016
11:30
17.10.2016 9:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2016045 Stavební úpravy pavilonu ZŠ pro provoz MŠ Valašská Polanka Zjednodušené podlimitní řízení 3.8.2016
0:15
22.8.2016 9:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
00000002 Provedení oprav místních komunikací ve Valašské Polance Zakázka malého rozsahu 20.4.2016
16:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
510682 Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu pro členské obce DSO Sdružení obcí Hornolidečska Otevřené řízení 7.10.2015
15:15
29.7.2015 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00200115 Oprava komunikací ve Valašské Polance Zakázka malého rozsahu 14.7.2015
15:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
02014056 Stavební úpravy budov ZŠ Val. Polanka na provoz mateřské školy, Valašská Polanka č.p. 301, 756 11 Otevřené řízení 14.5.2014
8:00
5.6.2014 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
02013119 Čistá řeka Bečva II-A – Ostatní stavby Valašská Polanka Jednací řízení bez uveřejnění 7.5.2014
14:00
13.2.2014 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
02014055 Revitalizace návsi obce Valašská Polanka Otevřené řízení 27.3.2014
8:00
18.4.2014 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
02014012 Revitalizace návsi obce Valašská Polanka Zjednodušené podlimitní řízení 6.3.2014
1:00
24.3.2014 9:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
02013097 Zajištění investičního úvěru obce ve výši 15 mil. Kč Zjednodušené podlimitní řízení 27.6.2013
13:45
5.8.2013 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK