certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
  686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: neuvedeno
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
00000003 Kunovice, rekonstrukce chodníku ul. V Grni Zakázka malého rozsahu 3.7.2014
11:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000004 Město Kunovice - podnikatelský inkubátor Kunovice - venkovní informační panel Zakázka malého rozsahu 3.7.2014
11:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000002 Kunovice, místní komunikace ulice LUČNÍ Zakázka malého rozsahu 3.7.2014
10:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
02014032 Areál Jízdy králů Kunovice Otevřené řízení 2.5.2014
7:30
29.5.2014 13:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka