certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
  686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: neuvedeno
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
00000026 Hasičské hriště, Kunovice Zakázka malého rozsahu 27.1.2015
15:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000023 KUNOVICE, dostavba kanalizační sítě V Hrabůvkách, Na Zelničkách Zakázka malého rozsahu 27.1.2015
15:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000024 Rekonstrukce místní komunikace ul. PANSKÁ Zakázka malého rozsahu 27.1.2015
15:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000022 Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice Zakázka malého rozsahu 27.1.2015
15:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000020 Učíme se od přírody - úprava zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice Zakázka malého rozsahu 27.1.2015
15:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000021 Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Kunovice Zakázka malého rozsahu 27.1.2015
15:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
02014171 Údržba travnatých ploch – Kunovice Zjednodušené podlimitní řízení 24.1.2015
0:15
9.2.2015 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000019 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Kunovice Zakázka malého rozsahu 4.12.2014
13:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000016 Rekonstrukce jídelny ZŠ U Pálenice Zakázka malého rozsahu 4.8.2014
10:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000007 Oplocení ZŠ Červená cesta - sever Zakázka malého rozsahu 3.7.2014
11:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000006 Odstranění havarijního stavu oplocení a kanalizace u ZŠ Červená cesta Zakázka malého rozsahu 3.7.2014
11:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000003 Kunovice, rekonstrukce chodníku ul. V Grni Zakázka malého rozsahu 3.7.2014
11:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000004 Město Kunovice - podnikatelský inkubátor Kunovice - venkovní informační panel Zakázka malého rozsahu 3.7.2014
11:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000002 Kunovice, místní komunikace ulice LUČNÍ Zakázka malého rozsahu 3.7.2014
10:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
02014032 Areál Jízdy králů Kunovice Otevřené řízení 2.5.2014
7:30
29.5.2014 13:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka