certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
Adresa: Nábřežní 28/413
  790 01 Jeseník
IČ / IČO: 70599921
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=70599921
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
Bc.Jana Gvizdová
+420584498169
jana.gvizdova@mujes.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 636949
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Profil zadavatele města Jeseník a jeho příspěvkových organizací

Přehled profilů:

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
00000001 Stavební úpravy zázemí pro dopravní hřiště v objektu ZŠ Jeseník, pracoviště B. Němcové Zakázka malého rozsahu 23.2.2018
14:30
12.3.2018 13:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P15V00000224 Dodávka výpočetní techniky - vybavení učebny a žákovské laboratoře pro výuku EVVO Zakázka malého rozsahu 02.11.2015
0:00
13.11.2015 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P15V00000221 Dodávka výpočetní techniky - vybavení učebny a žákovské a laboratoře pro výuku EVVO Zakázka malého rozsahu 20.10.2015
0:00
29.10.2015 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P15V00000208 Zvýšení jazykové úrovně na ZŠ – jazykový pobyt pro učitele na Maltě a pro žáky ve Velké Británii Část B: Jazykový pobyt žáci – Velká BritánieČást A: Jazykový pobyt 7 učitelů - Malta Zakázka dělená na části (ZMR, ZPR) 03.08.2015
0:00
17.8.2015 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P14V00000166 Dodávka výpočetní techniky Zakázka malého rozsahu 11.12.2014
0:00
19.12.2014 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P15V00000177 Dodávka tepelné energie do objektu č. pop. 413 v Jeseníku ve správě Základní školy Jeseník, příspěvkové organizace Jednací řízení bez uveřejnění 09.12.2014
0:00
19.12.2014 13:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
P14V00000158 Provoz a servis IT infrastruktury v ZŠ Jeseník Zakázka malého rozsahu 08.09.2014
0:00
22.9.2014 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P14V00000150 Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Jeseník – nábytek Zakázka malého rozsahu 29.07.2014
0:00
13.8.2014 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P14V00000144 Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Jeseník – dodávka Zakázka malého rozsahu 27.06.2014
0:00
8.8.2014 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P14V00000140 Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Jeseník Zakázka malého rozsahu 13.06.2014
0:00
26.6.2014 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P14V00000130 Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů předmětů na ZŠ Jeseník, příspěvkové organizaci zaváděním moderních technologií Zakázka malého rozsahu 21.05.2014
0:00
4.6.2014 10:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
P14V00000131 Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů předmětů na ZŠ Jeseník, příspěvkové organizaci zaváděním moderních technologií - DODÁVKA Zakázka malého rozsahu 21.05.2014
0:00
13.6.2014 10:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
P13V00000087 Vybavení školní jídelny nábytkem Zakázka malého rozsahu 16.07.2013
0:00
24.7.2013 12:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00000080 Dodávka informační a komunikační techniky, software a služeb Zakázka malého rozsahu na rámcovou smlouvu 13.06.2013
0:00
1.7.2013 9:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
P13V00000068 Dodávka multifunkčních zařízení Zakázka malého rozsahu 15.02.2013
0:00
5.3.2013 16:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka