certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Ludmírov
Adresa: Ludmírov 56
798 55 Ludmírov
IČ / IČO: 00288446
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288446
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Ludmírov
Jan Kuchař
582383130
stludmirov@volny.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Richard Klimčák
777589792
klimcak@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 25.6.2020 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: III/37346 Ludmírov-Dětkovice-Kladky-4 úsek
ID na profilu zadavatele: 20200009
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Užší řízení
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 28.2.2020 v 12:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 24.3.2020 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 25.6.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou stavební práce - komunikace. Úsek č. 4 v délce 2,740 46 km, SO 104 - komunikační úsek č. 4.

Předmět zakázky

×

Předmětem VZ jsou stavební práce - komunikace. Úsek č. 4 v délce 2,740 46 km, SO 104 - komunikační úsek č. 4.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadávací dokumentace.zip Zadávací dokumentace 92.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
PROTOKOLY KE ZVEŘEJNĚNÍ vč. PÍSEMNÉ ZPRÁVY.zip Písemná zpráva 2 MB od 16.7.2020 v 9:30:00
bez omezení
Smlouva Ludmírov podepsaná.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1 MB od 16.7.2020 v 9:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka