certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Ludmírov
Adresa: Ludmírov 56
798 55 Ludmírov
IČ / IČO: 00288446
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288446
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Ludmírov
Jan Kuchař
582383130
stludmirov@volny.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Richard Klimčák
777589792
klimcak@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 27.11.2023 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Fit park v obci Ludmírov
ID na profilu zadavatele: 20230013
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 17.5.2023 v 12:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 15.5.2023
Datum ukončení plnění smlouvy: 27.11.2023

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem VZ je dodávka a montáž herních prvků fit stezky v obci Ludmírov.

Předmět zakázky

×

Předmětem VZ je dodávka a montáž herních prvků fit stezky v obci Ludmírov.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo_Ludmírov_fit park.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení o výši uhrazení skutečné ceny za plnění veřejné zakázky 1.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 128.4 kB od 27.11.2023 v 14:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
06626645 RUNEX - running & exercise s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka