certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 2.3.2020 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Rekonstrukce části vyústění objektu ČS 08
ID na profilu zadavatele: 31/20
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 45000000-7
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 16.3.2020 v 12:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 2.3.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části vyústění objektu ČS 08 v místě napojení na koryto řeky Olšavy. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce části stávající odlehčovací stoky OS8, která je provedena z betonových trub DN800 a je v havarijním stavu.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části vyústění objektu ČS 08 v místě napojení na koryto řeky Olšavy. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce části stávající odlehčovací stoky OS8, která je provedena z betonových trub DN800 a je v havarijním stavu.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 17.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Sdělení_SUC_Rekonstrukce výústního obj_ČS_08.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 545.5 kB od 7.4.2022 v 13:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka