certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Městská část Praha - Běchovice
Adresa: Českobrodská 3
190 11 Praha 9 - Běchovice
IČ / IČO: 00240044
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00240044
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Městská část Praha - Běchovice
+420 281 028
michal.rathouzsky@praha-bechovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Městská část Praha - Běchovice
Michal Pivoňka
+420281028617
michal.pivonka@praha-bechovice.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 15.1.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Revitalizace původní požární nádrže vč. přímého okolí
ID na profilu zadavatele: 2017008
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45243510-0, 45213316-1
Předpokládaná hodnota: 10 500 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 24.8.2017 v 12:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 11.9.2017 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 15.1.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace původní požární nádrže vč. přímého okolí dle Dokumentace pro provedení stavby.Jedná se o revitalizaci rybníka včetně novostavby chodníků, pevného mola s altánem, opěrné zdi, veřejného osvětlení, osazení městského mobiliáře a souvisejících vegetačních úprav. Stavba bude určena k veřejnému užívání v rámci veřejných prostranství.

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace původní požární nádrže vč. přímého okolí dle Dokumentace pro provedení stavby.Jedná se o revitalizaci rybníka včetně novostavby chodníků, pevného mola s altánem, opěrné zdi, veřejného osvětlení, osazení městského mobiliáře a souvisejících vegetačních úprav. Stavba bude určena k veřejnému užívání v rámci veřejných prostranství.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
ZD část 1_Výzva k podání nabídky (6A1215)_SIGNED.pdf Výzva k podání nabídek 588.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
ZD část 2_revitalizace původní požární nádrže vč. přímého okolí_SIGNED.pdf Zadávací dokumentace 3.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
ZD část 3_Vzor smlouvy o dílo (6A1215)_SIGNED.pdf Zadávací dokumentace 568.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
ZD část 3_Vzor smlouvy o dílo (6A1215).doc Zadávací dokumentace 123 kB od data uveřejnění
bez omezení
ZD část 4_1.část Projektová dokumentace včetně VV (6A1215).zip Zadávací dokumentace 11.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
ZD část 4_2.část Projektová dokumentace včetně VV (6A1215).zip Zadávací dokumentace 15.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
2017-11-01 - rozhodnutí o vyloučení (6A1215).pdf Rozhodnutí o vyloučení účastníka 465 kB od 3.11.2017 v 12:15:00
bez omezení
2017-11-01 - Rozhodnuti o vyberu dodavate (6A1215).pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 230 kB od 3.11.2017 v 12:15:00
bez omezení
Písemná zpráva podle § 217.doc_SIGNED.PDF Písemná zpráva 472.5 kB od 25.1.2018 v 8:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka