certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Žďár nad Orlicí
Adresa: Žďár nad Orlicí 133
517 23 Žďár nad Orlicí
IČ / IČO: 00275565
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00275565
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Žďár nad Orlicí
Martina Benešová, starostka
494 371 516
benesova.zdar@email.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 4.8.2016 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava místních komunikací v obci Žďár nad Orlicí
ID na profilu zadavatele: 00000002
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 4.8.2016 v 12:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 4.8.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění smlouvy je realizace díla-stavby: Oprava místních komunikací v obci Žďár nad Orlicí. Rozsah prací a cena díla je definována oceněným výkazem výměr, vycházejícím z nabídky zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění smlouvy je realizace díla-stavby: Oprava místních komunikací v obci Žďár nad Orlicí. Rozsah prací a cena díla je definována oceněným výkazem výměr, vycházejícím z nabídky zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SMLOUVA O DÍLO EUROVIA CS.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.1 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka